Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Avoin näyttelyhaku Pispalan nykytaiteen keskuksen kevätkaudelle 2010Kirjoitettu: 17.10.2009

Avoin näyttelyhaku Pispalan nykytaiteen keskuksen kevätkaudelle 2010

Järjestämme kolme kertaa vuodessa avoimen näyttelyhaun aina jollakin meitä kiinnostavalla teemalla. Nyt haussa olevat näyttelyajat ovat helmikuusta toukokuun loppuun. Pispalan kulttuuriyhdistys hoitaa näyttelyn valvomisen. Galleriatilana toimii tällä hetkellä kaksi yläkerran huonetta
(http://www.hirvikatu10.net/wordpress.1/wp-content/uploads/2008/07/pohjapiirrosyla.jpg), ja alakerran galleriahuone, mutta muidenkin tilojen käytöstä voidaan mahdollisesti sopia.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Hirvitalolle postitse osoitteeseen

Pispalan kulttuuriyhdistys ry
Hirvikatu 10
33240 Tampere

tai sähköisesti osoitteeseen hirvitalo.archive[at]gmail.com 4. tammikuuta mennessä.

Liitä mukaan kuvia töistäsi ja näyttelysuunnitelma, jossa kerrotaan ainakin tilantarve ja toivottu näyttelyajankohta. Hakemusten läpikäynti ja näyttelyiden valitseminen tehdään Pispalan nykytaiteen keskuksella 6. tammikuuta kello 14 alkaen ja kaikkien halukkaiden on mahdollista osallistua siihen.

Vuoden 2010 kevään teemana on vähemmistöt ja alakulttuurit

Vähemmistöt ovat pitkälti valtakulttuurin määrittelemiä. Näemme helposti erilaiset vähemmistöt ja alakulttuurit homogeenisena, yhteneväisenä, joukkona. Kuitenkin myös pienien ryhmien sisältä on löydettävissä rikas ja monipuolinen kulttuurien kirjo. Pispalan nykytaiteen keskus haluaa avata keskustelua alakulttuureista ja vähemmistöistä. Kevään näyttelysarjassa ihmiset määrittelevät itse asemansa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.
Keväällä esittelemme taiteilijoita, jotka tuntevat kuuluvansa vähemmistöön.

Lisätietoja
hirvitalo.archive[at]gmail.com
www.hirvikatu10.net

Open call for exhibitions for the spring season 2010
We organize three times per year an open call for exhibitions with some theme, which we have found interesting.

The 2010 spring’s theme is

Minorities and subcultures

Minorities are largely defined by the mainstream culture. We easily consider the various minorities and subcultures as a homogeneous and convergent, as one group. However, even small groups can be found containing a rich and diverse range of cultures. The Center of Contemporary Art Pispala wants to open a discussion on subcultures and minorities. In the spring’s exhibitions people themselves define their position in the culture and society.
During the spring we present artists who feel they belong to the minority.

The exhibition period to apply now is from February to end of May 2010.
The last date to apply is 4th of January 2010.

All applications must be in the gallery by that date. The gallery will manage the monitoring of the exhibition. The gallery space includes two rooms upstairs (http://www.hirvikatu10.net/wordpress.1/wp-content/uploads/2008/07/pohjapiirrosyla.jpg) and one in downstairs of the house, it’s also possible to ask for the use of some other space inside the building or in the garden.
Please send the free-form applications to the address:

Pispalan kulttuuriyhdistys ry
Hirvikatu 10
33240 Tampere
Finland

or by e-mail: hirvitalo.archive[at]gmail.com

In the application, attach pictures of your works, as well as an exhibition plan, which mentions the need of space and the desired dates for the exhibition.