Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Näyttelyhaku 2021 Open call for exhibitions


Mentäiskö kivan kautta?

Etsimme lyhyitä (noin 1kk) kiihkeitä suhteita.

Olethan taiteilija, joka näyttää kerralla kaiken!?

Esileikit tervetulleita, unohda Jargoni…
immersiivisyys ja kuudes massasukupuutto… antroposeeni, luontoyhteys ja virtuaaliset äpsit.

Uskomme uudistuvaan neitseellisyyteen. Uskomme siveettömyyteen.
Uskomme olemassaoloosi kun vääräuskoisuutesi tuntuu omaperäiseltä!

 

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin ennen uutta vuotta. Otamme yhteyttä jokaiseen hakijaan 10.1.2021 mennessä.

Kuvataiteen näyttelyt ovat kestoltaan noin neljä viikkoa ja sijoittuvat rakennuksen kolmeen eri näyttelytilaan (alakerrassa yksi huone, yläkerrassa kaksi huonetta) sekä Hirvitalon piha-alueelle.

Liitä hakemukseesi:

- Teosteksti / tapahtuman tms. kuvaus

- Tekniset tiedot / materiaalit

- 2-5 teoskuvaa (kuvatateilijat) / tapahtumien järjestäjiltä ja muusikoilta linkki nettisivuille

- cv (kuvataiteilijat)

 

Hakemukset 31.12. 2020 mennessä osoitteeseen:

hirvitalo.archive@gmail.com

Tai postitse:

Pispalan Nykytaiteen keskus Hirvitalo/Näyttelyhakemus

Hirvikatu 10 33240 Tampere

 

……………………………………………………….…

 

Could we do it nicer?

We are looking for short time (1 month or so) passionate relationships.

We hope you are an artist who unmasks it all!?

Foreplay is welcome but forget the jargon…immersivity and the sixth mass extinction… anthropocene, relationship with nature and virtual apps.

We believe in renewable virginity. We believe in unchastity. We believe in your existence if your infidelity looks original!

 

Send your application soon before the new year. We will give answers by 10.1.2021.

Hirvitalo offers space for visual art exhibitions at Hirvitalo´s gallery (one room downstairs, two rooms upstairs and Hirvitalo´s yard).

The exhibition period is four weeks.

Please, attach to your application:

- Artwork description

- Technical information: materials, measures etc.

- 2-5 pictures of recent artworks

- CV

 

Deadline of the applications 30.12. 2020:

hirvitalo.archive@gmail.com

Physical Post:

Pispalan Nykytaiteen keskus Hirvitalo/Näyttelyhakemus

Hirvikatu 10 33240 Tampere