Avoin kutsu yhteisökokoukseen Hirvitalolle 17.6.21 klo 17

- Hirvitalon tapahtumat ja tärkeät päivämäärät
PetriAslak
Viestit: 17
Liittynyt: 04 Touko 2021, 23:37

Avoin kutsu yhteisökokoukseen Hirvitalolle 17.6.21 klo 17

Viesti Kirjoittaja PetriAslak »

Hirvitalolla jatketaan yhteisöllistä keskustelua hyvän ilmapiirin luomiseksi.

Torstaina 17.6 klo 17 kokoonnutaan neljän pääteeman ääreen:

1. Hirvitalon merkityksen ja toiminnan kirkastaminen
2. Hirvitalon päämäärää palveleva vastuun- ja tehtävänjako
3. Avoin kommunikaatio, henkilökohtaisuus ja oppimisen ulottuvuus
4. Vanhojen kiistojen sovittelu
Kokous on kaikille avoin, fasilitoitu ja turvallinen. Vetäjänä toimii Tuomo Pohjola. Lämpimästi tervetuloa!

Kuva

Tässä vielä Tuomon lähettämä sahköposti asiasta:

Koodi: Valitse kaikki

Avoin kokouskutsu kaikille Hirvitalon toiminnassa mukana olleille ja mukaan tulleille, mukaan lukien kaikki asiasta kiinnostuneet.

Aika: Torstai 17.6.21 klo 17.00–19.30. Puolivälissä tauko.

Paikka: Hirvitalo

Hei! Toukokuun lopussa jatkoimme viime syksynä alkanutta yhteisöllistä keskustelua hyvän ilmapiirin luomiseksi Hirvitalolle. Ensimmäinen keskustelumme sujui hyvin: yhteisesti sovitussa asiassa pysyttiin, ja kokoukseen osallistujat kunnioittivat kokoukselle yksimielisesti sopimiaan linjoja. Kokouksen fasilitoijana kiitokseni tästä.

Kokousmuistiinpanojen pohjalta erotan väljästi ottaen neljä teemaa, joiden kehittelyä suunnittelimme 17.6. kokouksessa jatkavamme. Muutama sana näistä alla.

1 Hirvitalon merkityksen ja toiminnan päämäärän kirkastaminen

Viime kokouksen puheenvuoroissa korostui Hirvitalon monitarkoituksisuus; Hirvitalo nähdään paitsi taidekeskuksena myös kohtaamispaikkana. Hirvitalolla edistetään taiteen ohella yhteisöllisyyttä ja vireää, kulutuskeskeisyydestä irtaantuvaa vastakulttuuria. Tätä keskustelua selkeytetään edelleen.

2 Hirvitalon päämäärää palveleva vastuun- ja tehtävien jako

Viime kokouksissa kaivattiin enemmän yhdessä tekemistä. Yksilöllisiä uupumisen kokemuksia tuotiin esiin. Jatkossa pyritään selkeyttämään tehtävien ja vastuiden jakoa yhdessä sopien, painottaen kollektiivista vastuunottoa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että vastuista sopimisen prosessi on avoin ja muotoutuva niin, että uusilla osallistujilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa kuin muillakin. Myös keskustelua tehtävänjaon roolituksesta ja osittamisesta jatketaan.

3 Avoin kommunikaatio, henkilökohtaisuus ja oppimisen ulottuvuus

Keskustelun avoimuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys olivat esille tulleita arvoja. Esillä olivat myös henkilökohtaisuuden ja oppimisen ulottuvuudet. Jatkamme puhetta sellaisen toimintakulttuurin edistämistä, joka huomioi nämä kaikki.

4 Vanhojen kiistojen sovittelu

Jonkinlaisia kahtiajakautumisen tuntoja yhteisössä on ilmennyt. Koetamme miettiä, miten tätä jakautuneisuutta voitaisiin lievittää ja tuoda ihmiset saman pöydän ääreen.

Itse puollan sovittelussa peruslinjana restoratiivista lähestymistapaa, jossa etsitään dialogisesti kaikkia tyydyttävää ratkaisua. Tässä lähestymistavassa ei etsitä syyllisiä eikä langeteta rangaistuksia. Se, mikä on kulloinkin asianmukaista, punnitaan tapauskohtaisesti.

Vertaissovittelusta lisää tietoa vaikkapa täällä: https://sovittelu.com/vertaissovittelu/

-

Aiemmin sovitun mukaisesti kokous tulee olemaan fasilitoitu. Kokouksen alussa sovitaan kokouskäytännöt, tehtävänjako ja yleiset sisällölliset peruslinjat. Näin pidetään keskustelu jälleen ennakoitavana ja turvallisena yhdessä sovituissa puitteissa.

Tervetuloa mukaan!

Tuomo

tumi (at) riseup.net

0409119836
“I have forced myself to contradict myself in order to avoid conforming to my own taste.”
― Marcel Duchamp