Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Etusivu – Front Page


Hirvitalo on galleria ja vapaa taidetalo, joka tarjoaa tiloja epäkaupalliseen kulttuurityöhön. Tervetuloa näyttelyiden, kurssien ja tapahtumien lisäksi myös suunnittelemaan tulevaa toimintaa! Voit ehdottaa tapahtumia osallistumalla talon kokouksiin tiistaisin klo 17. Toimintamme perustuu yhteisöpäätöksentekoon. Hirvitalossa tiedot ja taidot ja välineetkin kiertävät. Tarkoituksenamme on säilyttää tila uutta luovalle taiteelle ja pakottomalle kaupunkikulttuurille.

Hirvitalo is a gallery and a free art house that offers space for non-commercial cultural work. In addition to exhibitions, courses and events, you are also welcome to plan future activities! You can suggest events by attending house meetings on Tuesdays at 5 p.m. Our activities are based on community decision-making. In Hirvitalo, knowledge and skills and tools also circulate. Our intention is to preserve space for creative art and undemanding urban culture.