Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Pispalan kulttuuriyhdistyksen vuosikokous 2014



Kirjoitettu: 13.4.2014

PISPALAN KULTTUURIYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS 2014

Aika: keskiviikko 16.4. 2014 klo 18.00
Paikka: Hirvitalo, Hirvikatu10, Tampere

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa


3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille



7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. muut asiat, keskustelua
11. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Muistuttaisin, että varsinkin tänä vuonna yhdistyksemme kaipaisi näitä jäsenmaksuja, talon ylläpidon kustannuksiin.

Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksemme tilille:

Vuosimaksu 20€ / 10€ (vähävaraisille) /
30€ (Kannatusjäsenyys)

Maksa tilille:
Kurikan Osuuspankki
FI94 4726 5020 0414 18

Merkitse saajaksi Pispalan kulttuuriyhdistys ry

Ja viestiksi jäsenmaksu

Ilmoita maksustasi osoitteeseen:
otruco[at]gmail.com

 

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokouksissa ei saa äänestää valtakirjalla.

 

 

Tervetuloa!
Pispalan kulttuuriyhdistys ry:n hallituksen puolesta,
Sami Maalas, puheenjohtaja