Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Vuoden taideteko -palkinto HirvitalolleKirjoitettu: 22.9.2014

Pispalan nykytaiteen keskus – Hirvitalo on voittanut Vuoden taideteko -palkinnon, arvoltaan 3 000 euroa. Hirvitalon taustalla toimii Pispalan kulttuuriyhdistys ry. Hirvitalo järjestää kävijöille ja taiteilijoille maksuttomia nykytaiteen näyttelyitä puutalossa Tampereen Pispalassa.

Vuoden taideteko -palkinnon tavoitteena on tuoda esiin tahoja, jotka ovat edistäneet nykytaiteen asemaa ja arvostusta ja toimineet taidealan hyväksi laaja-alaisesti, kekseliäästi ja monipuolisesti. Tänä vuonna palkinnolla haluttiin erityisesti kiinnittää huomiota nykytaiteen monimuotoisuuteen ja läsnäoloon ihmisten arjessa.

- Hirvitalo on sympaattinen taidetalo, joka järjestää todella monipuolista taidetoimintaa ja sekoittaa iloisesti ammattimaista taidetta, harrastelijataidetta ja muita kulttuurin muotoja.

Hirvitalo tekee nykytaiteesta helposti lähestyttävää ja ei niin vakavaa, ja madaltaa näin kävijän kynnystä tutustua myös muuhun taiteeseen, raadin puheenjohtaja Hannele Nyman perustelee.

Hirvitalo – Pispalan nykytaiteen keskus on toiminut vuodesta 2006 vanhassa puutalossa Tampereella. Hirvitalossa järjestetään kuukausittain vaihtuvia nykytaiteen näyttelyitä, erilaisia työpajoja ja muuta kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Näyttelytilana Hirvitalo on maksuton sekä kävijälle että taiteilijalle. Hirvitalon toiminta linkittyy lähiyhteisöön monipuolisella tavalla ja se toimii alueellaan solmukohtana ja asukkaiden julkisena olohuoneena.

Vuoden taideteko palkittiin nyt toista kertaa. Palkinnon myönsivät Galleristit – Galleristerna ry ja Messukeskus. Palkintosumman lahjoitti Suomen Messusäätiö. Palkintoraadissa olivat puheenjohtaja Hannele Nyman (Galleristit ry/Galleria Katariina), Clarice Finell (Galleria Johan S) ja päätoimittaja Pessi Rautio (Taide-lehti). Edellisenä vuonna palkinnon sai taiteilija Magdalena Åbergin käynnistämä ja kuratoima Katugalleriat-hanke.

Lisätietoja:

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 euron arvosta palkintoja, stipendejä ja apurahoja. Tunnetuimmat Messusäätiön palkinnoista ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto.

Alkuperäinen Messukeskuksen tiedote

–In English–

Tampere-based Hirvitalo wins the Art project of the year award

Hirvitalo, the Center of Contemporary Art Pispala, has won the Vuoden taideteko (Art project of the year) award, worth €3,000. Hirvitalo is operated by the Pispala Cultural Association. Hirvitalo organises exhibitions of contemporary art that are free of charge for visitors and artists, at a former residential wooden building in the Pispala district in the city of Tampere.

The aim of the Art project of the year award is to highlight practitioners that have promoted the status and appreciation of contemporary art and have contributed to the field of art in a comprehensive, imaginative and diverse manner. This year, the award sought to draw special attention to the diversity of contemporary art and its presence in people’s everyday lives.

“Hirvitalo is a charming art centre that organises truly diverse art activities, happily mixing professional art, amateur art, and other forms of culture. Hirvitalo makes contemporary art accessible and not so serious, which lowers the threshold for visitors to explore other areas of art,” says the chair of the jury, Hannele Nyman.

Hirvitalo, the Center of Contemporary Art Pispala, has operated from an old wooden building in Tampere since 2006. Hirvitalo houses monthly changing exhibitions of contemporary art, various workshops, and other cultural and civic activities. As an exhibition space, Hirvitalo is free for both visitors and artists. The activities at Hirvitalo are linked to the local community in a diverse way, and the centre functions as a district hub and as a public living room for the residents.

This year was the second time that the Art project of the year award was given. The award was presented by the Finnish Art Galleries Association and Messukeskus. The prize money was donated by the Finnish Fair Foundation. The jury consisted of: the chair Hannele Nyman (the Finnish Art Galleries Association/Galleria Katariina), Clarice Finell (Galleria Johan S), and the editor-in-chief Pessi Rautio (the Taide art magazine). In 2013, the award was given to the Street Galleries project, initiated and curated by the artist Magdalena Åberg.

More information:

Each year, the Finnish Fair Foundation hands out some €400,000 in awards, grants and scholarships. The most well-known awards granted by the Finnish Fair Foundation are the Kaj Franck Design Prize and the Internationalisation Award of the President of the Republic

Original news release published by Messukekus