Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Tampereen kaupungin kulttuurin alasajo jatkuu: Vuoden taidetekoa harkitaan myytäväksiKirjoitettu: 30.9.2014

TIEDOTE: VAPAA LEVITETTÄVÄKSI

Tampereen kaupungin Liiketoimintajaoston 30.9. klo 12 pidettävässä kokouksessa ehdotetaan Pispalan kaupunginosassa sijaitsevan, Hirvitalona tunnetun kulttuuritilan myymistä ensi keväänä 2015 tarjouskilpailun perusteella. Myyminen vaarantaisi tilan olemassaolon ja nykyisen toiminnan.

Vastikään valtakunnallisen Vuoden taideteko -tunnustuksen saanut Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo on palkittu myös kaupungin toimesta erinomaisena esimerkkinä omaehtoisesta kaupunginosatoiminnasta, jonka edistäminen on mainittu yhtenä päätavoitteena kaupungin omassa strategiassa. Hirvitalo palveleekin lähiyhteisöään monipuolisella tavalla toimimalla alueellaan tärkeänä solmukohtana ja asukkaiden julkisena olohuoneena sekä kannustaessaan paikallisia aloitteelliseen yhdessätekemiseen laaja-alaisesti kulttuurista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sijaintinsa vuoksi Hirvitalo on merkittävä voimavara Pispalan asukasvetoiselle kansalaisvaikuttamiselle, jonka ansiosta alueelle myönnettiin myös vastikään Vuoden kaupunginosa -tunnustus. Yhdeksättä vuotta pääasiassa vapaaehtoisvoimin ylläpidetty Hirvitalo tukee asukaslähtöistä kulttuuritoimintaa Pispalaa laajemminkin muun muassa korkeatasoisten kansainvälisten ja kansallisten toimijoiden työpanoksen kanavoimisena alueelle lukuisten näyttelyiden, tapahtumien ja työpajojen muodossa.

Kaupungin omistama Hirvitalon kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu Pispalan nykytaiteen keskusta hallinnoivalle Pispalan kulttuuriyhdistykselle. Kaupunki vaarantaa myyntiaikeillaan Hirvitalon toiminnan, jos se ei pysty takaamaan sen jatkuvuutta uudessa omistuksessa. Hirvitalon kulttuuritoiminnan lopettaminen olisi suuri isku sekä pispalalaisille että Tampereen kulttuurielämälle, jota on viime aikoina jo ennestään kurjistettu arvostetun kuvataidekoulutuksen lakkauttamisella sekä merkittävistä näyttelytiloista, kuten taidehalli TR1:stä luopumalla.

TR1:teen verrattuna Hirvitalon toiminnan turvaaminen on kaupungille hyvin edullinen tapa huolehtia kulttuurivelvoitteistaan. Hirvitalon myynti sen sijaan olisi nykytiedon valossa kaupungin oman strategian vastaista.

Pispalan kulttuuriyhdistys ry, jolle myyntiaikeista käsittelevästä kokouksesta ei oltu tiedotettu, on lähettänyt Liiketoimintajaoston jäsenille Hirvitaloa puolustavan kannanoton myyntipäätöksen jälleenharkitsemiseksi vuoropuhelussa yhdistyksen kanssa.

Mikko Lipiäinen/Pispalan kulttuuriyhdistys ry

Lisätietoja:
Liiketoimintajaoston esityslista liitteineen
http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KHLIJA&pvm=30%2e9%2e2014%2012%3a00

Tampere Virtaa -kaupunkistrategia
http://www.tampere.fi/material/attachments/l/6Df9oMqoO/liikunta-_ja_kulttuuriohjelma_2013-2020_sivelaan.pdf

Kotiseutuliitto: Pispala on vuoden kaupunginosa
http://www.kotiseutuliitto.fi/pispala-vuoden-kaupunginosa

Messukeskus: Vuoden taideteko -palkinto tamperelaiselle Hirvitalolle
http://www.messukeskus.com/Sivut/News.aspx?url=/UutisetTiedotteet/Vuodentaideteko-palkintotamperelaiselleHirvitalolle.aspx