Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

ANARKIA JA LAKI -keskustelutilaisuus la 11.2.2017 klo 14-16Kirjoitettu: 6.2.2017

Ovatko lait olemassa yksilön vapauden turvaamiseksi vai rajoittamiseksi?
Miten lait eroavat ihmisyhteisöjä ylläpitävistä ja niiden toimintaa ohjaavista tavoista?
Miten ja miksi lait syntyvät ja miten lakien synty poikkeaa yhteisöllisten tapojen kehittymisestä?
Minkälainen voisi olla anarkistisen yhteiskunnan suhde lakeihin ja tapoihin?

Tule keskustelemaan näistä ja muista aiheeseen liittyvistä kysymyksistä TAL:n ja Hirvitalon järjestämään kaikille avoimeen tilaisuuteen! Tilaisuuden aluksi kuullaan lyhyt keskusteluun johdatteleva alustus, mutta pääpaino on mahdollisimman tasavertaisella keskustelulla, johon jokainen on vapaa osallistumaan omista kokemuksistaan, näkökulmistaan tai hetkessä heränneistä ajatuksistaan lähtien.
Lämpimästi tervetuloa!

Lauantaina 11.2.2017 klo 14-16
Hirvitalo – Pispalan nykytaiteen keskus
Hirvikatu 10, 33240 Tampere

Keskustelutilaisuus liittyy aiheensa puolesta Hirvitalolla käynnissä olevaan Älä Rupee! –nukketeatterityöpajaan, jonka valmistama esitys on nähtävissä Hirvitalolla samana iltana klo 18 eli klo 17 alkavan kansankeittiön jälkeen!