Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Clip Kino Pispala: Places of Communication Hirvitalolla la 7.3. klo 18-21Kirjoitettu: 27.2.2009

Hirvitalolla järjestetään Pispala Vilkkari OFF -tapahtuman yhteydessä Clip Kino -videolukupiiri, jossa katsellaan lyhyitä videopätkiä netistä ja keskustellaan niistä vapaamuotoisesti. Illan teemana on Places of Communication, kommunikaation tilat. Tilaisuuden aloittaa Clip Kino -vetäjä, taiteilija ja tapahtumajärjestäjä Andrew Paterson esittelemällä lyhyesti Clip Kino -toimintaa ja siihen liittyvää muuta omaa työtään innostavin esimerkein. Ilta jatkuu lukupiiriin osallistuvien netistä löytymiensä, tai sinne lataamiensa videopätkien katselulla ja keskustelulla niistä.

Tilaisuus on kaikille avoin, ja kuka tahansa voi ehdottaa haluamaansa videopätkää näytettäväksi. Varauduthan esittelemään valintasi! Näytettävien pätkien maksimikesto on 10 minuuttia. HUOM! Jotta ilta sujuisi jouhevasti, suosimme streamaavia videoita, eli esim. Youtubesta, Vimeosta, Floobsista, tai blib.tv:stä näytettyjä pätkiä.

Places of Communication – johdatus illan teemaan

Kuinka digitaalisen ja verkottuneen median äärellä syntynyt open source -kulttuuri muokkaa käsitystämme siitä, mikä on sallittua ja mahdollista julkisessa tilassa? Entä minkälaisia uusia yksityisen ja julkisen tilan sekoittumisen muotoja uudet mediat synnyttävät tai voisivat synnyttää? Etsimme katsottavaksemme kiinnostavia, hauskoja, ennennäkemättömiä, outoja, käsittämättömiä ja vaikka täysin epäonnistuneita yrityksiä haastaa perinteinen käsityksemme tilasta keskustelun ja yhdessäolon paikkana.

Tutustu aiempiin Clip Kino-tapahtumiin:

http://clipkaravaani.info/

http://clipkino.info/

Andrew Patersonin projekteja:

http://apaterso.info/projects/


Clip Kino Pispala: Places of Communication, Hirvitalo Sat 7.3. at 18h-21h

Hirvitalo is arranging Pispala Vilkkari OFF – festival in co-operation with Clip Kino -video watching circle, where we will take a brief look at video clips from the net and chat about them. The evening’s theme is Places of Communication.

The occasion will be launched by Clip Kino – facilitator, artist-organizer Andrew Paterson, who
will present briefly the function of Clip Kino and also the inspiring example of his own related work. The evening will continue with the watching circle offerings from the net, or video clips uploaded there being watched and informally discussed.

The occasion is open to all, and whoever wants to can put forward their desired video clips to be shown. Book now to present your choice!
Shown clips should be a max length of 10 minutes. N.B.! So that the evening will go smoothly, we would prefer streaming video, in the format, for example of YouTube, Vimeo, Floobsi, or blip.tv clips.

Places of Communication – intro to the evening’s theme

How does digital and network media relate to the birth of open source -culture, thereby modifying our perception, what is permissible and possible in public space? What kind of new privacy and public space juxtaposition does new media bring to birth, or what forms could new media give birth to? We seek that watched is ; the intriguing!, the funny!, the unforeseen!, the bizarre!, the inexplicable! examples that challenge our understanding of space as a place of communication and being together.

Explore in advance the Clip Kino-happening:

http://clipkaravaani.info/
http://clipkino.info/

Andrew Paterson’s other projects:

http://apaterso.info/projects/

Mikko Lipiäinen
mikko.lipiainen@gmail.com

Tel. 044 214 9233