Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

SAARA MAHBOUBA Minor Adjustments 4.5. – 26.5.Kirjoitettu: 3.5.2019

SAARA MAHBOUBA
Minor Adjustments

4.5. – 26.5.
Avajaiset lauantaina 4.5. klo 18–22

(suomenkielinen kuvaus alempana)

Minor Adjustments has, as its starting point, the understanding that the artist, and most people attending this exhibition, are privileged people living within a privileged society. We will not be among the first to experience the large scale suffering and loss of life brought about by climate change. We may never experience it. Yet, we and the corporations, institutions, values, and lifestyles of our society share a much greater burden of responsibility in creating the conditions of this crisis than many of the people and other forms of life that have already been affected.

This exhibition aims to pull the artist’s vague fears and fantasies about the coming end of the world into a crystallized visualization. It is an attempt to acknowledge the reality and unreality of our current condition and grapple with personal feelings of guilt, responsibility, and an overwhelming desire to flee to some place of safety that simultaneously doesn’t exist and is a place we are already in.

Minor Adjustments deals with the feeling of mutual absurdity and futility in both staying within society and leaving it. It is a personal attempt to process the limitations of our ability to envision a future past climate catastrophe and prepare for it, or even understand how and why we got here.

What, if anything, of the past can remain? What, if anything, will emerge in the future?

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Minor Adjustments (Pientä hienosäätöä) ottaa lähtökohdaksi ymmärryksen siitä, että taiteilija ja useimmat näyttelyn vieraat ovat etuoikeutettuja ihmisiä, jotka elävät etuoikeutetussa yhteiskunnassa. Me emme tule olemaan niitä ensimmäisiä, jotka kokevat ilmastonmuutoksen aiheuttamaa laajamittaista kärsimystä ja elämän tuhoutumista. Voi olla ettemme ikinä koe niitä. Mutta meillä ja meidän yhteiskuntamme yrityksillä, instituutioilla, arvoilla ja elämäntavoilla on paljon suurempi vastuu tämän kriisitilanteen luomisesta, kuin monilla muilla ihmisillä tai elämänmuodoilla joihin ilmastonmuutos on vaikuttanut jo nyt.

Näyttelyn tavoitteena on kiteyttää kuvin taiteilijan epämääräiset pelot ja fantasiat tulevasta maailmanlopusta. Se on pyrkimys tunnustaa nykyisten olosuhteiden todellisuus ja epätodellisuus, sekä ymmärtää paremmin henkilökohtaisia syyllisyyden tunteita, omaa vastuuta ja ylivoimaista halua paeta johonkin turvapaikkaan, jota samanaikaisesti ei ole olemassa, ja joka on paikka, jossa jo olemme.

Minor Adjustments käsittelee molemminpuolista absurdiuden ja turhuuden tunnetta yhteiskuntaan jäämisestä tai lähtemisestä. Se on henkilökohtainen pyrkimys käydä läpi kykyjemme rajallisuutta ilmastokatastrofin jälkeisen tulevaisuuden kuvittelemisessa ja siihen valmistautumisessa, tai edes ymmärtää miten ja miksi olemme päässeet tähän pisteeseen.

Mitä, jos mitään, menneisyydestä voi säilyä? Mitä, jos mitään, voi ilmetä tulevaisuudessa?
**********************************************************
Saara Mahbouba is a visual artist whose work centres around the intersection of identity formation, theory, and visual culture, both on an individual and a communal level. She received her B.A. from New York University and is working on her M.A. at Aalto University. She is currently based in Helsinki.
Saara is a first generation American, half Finnish and half Iraqi. This background and her familial ties center heavily in her life and work. She is interested in the ‘in betweeness’ of her own lived experience and her artistic practice hovers around notions of displacement, alienation, and reconnection.
Her use of mediums ranges from text and theory based work, visual art (painting, drawing, installation, and experimental materials), to performative actions both within and outside of artistic settings.

PISPALAN NYKYTAITEEN KESKUS
HIRVITALO
HIRVIKATU 10
TAMPERE
www.hirvikatu10.net