Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Keskustelutilaisuus yhteiskunnallisesti vaikuttavasta taiteesta la 16.5. klo 17 Työväenmuseo WerstaallaKirjoitettu: 10.5.2009

Soveltavasta taiteesta taidetta soveltavaan yhteiskuntaan

klo 17–18.30 Työväenmuseo Werstaan Ullakko

Culture Crisis Management ja Pispalan kulttuuriyhdistys järjestävät keskustelutilaisuuden Tampereen sosiaalifoorumilla taiteen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta:

Taiteen tie aktiiviseen yhteiskuntasuhteeseen tarvitsee tuekseen vahvoja näkemyksiä, suoraa toimintaa ja erityisen aktiivista otetta yhdeltä yhteiskuntamme syrjäytyneimmistä ammattikunnista – taiteilijoilta.

Taide voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun muutenkin, kuin soveltavan taiteen, taideterapiatyön, erityisryhmille suunnatun taiteen tai autonomisesti kantaa ottavan taiteen kautta. Taiteen mahdollisuudet vaikuttaa ja tuoda välineitä päätöksentekoon, kanssakäymiseen, innovaatioon, itseilmaisuun ja arvioinnin tueksi löytyvät yhtä hyvin yritysmaailman prosesseista, kuin kansalaisjärjestöjen hankkeista.

Keskustelun järjestää taiteilijoiden ajatushautomo Culture Crisis Management, alustajana taiteilija Aapo Korkeaoja

Lisätietoja
www.culturecrisismanagement.org
www.tampereensosiaalifoorumi.fi

Culture Crisis Management, Pispalan kulttuuriyhdistys ry