Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Taru Samolan & Outi Neuvosen taidenäyttely: Tila 2.5. – 23.5.202Kirjoitettu: 21.4.2021

Taru Samola & Outi Neuvonen:

Tila

Outi Neuvosen ja Taru Samolan kahdesta teoskokonaisuudesta mudostuva Tila luo kaksi erilaista todellisuutta, Camera Obscuran ja Rippituolin, joiden sisälle kävijät voivat astua sekä katsojaksi että osaksi teoksia. Teoskokonaisuudet toimivat vuoropuhelussa toistensa, vierailijoiden sekä ympäristönsä kanssa.

Fyysisen tilan lisäksi Camera Obscurassa ja Rippituolissa koetut tilat voivat kuvata myös henkistä tai sosiaalista tilaa – tilaa joka voi sekä jakaa että yhdistää ihmisiä ja ympäristöä, vääristää ja tehdä näkyväksi todellisuutta.

Neuvosen rakentama Obscura käsittelee oikeinpäin/väärinpäin olemista sekä siitä syntyviä mielentiloja. Tilassa on kuunneltavissa Matti Bergin (+Petri Erosen) tuottama ääniteos.

Samolan Rippituoli-työpajojen synnyttämät teokset käsittelevät toiseuden, halun ja torjunnan sekä kontrollin kysymyksiä.
Projektia on tukenut Taike ja Skr.