Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Hirvitalo´s sound circle every Saturday at 13.30-16.30Kirjoitettu: 7.7.2021

Sound Circle on täällä – oletko valmis?

Viime aikoina on raportoitu mystisiä ääniä Hirvitalon läheisyydestä Pirkanmaan alueelta. Profetiat kertovat, että nämä äänet ilmenevät niille, jotka mielivät tavoitella niitä joka lauantai 10. heinäkuuta alkaen äänipiirin muodossa.

Mutta mikä onkaan äänipiiri, saatat kysyä? Aikojen alusta asti ovat ihmiset kokoontuneet tulen ympärille ottaakseen osaa rituaaliin jossa jaetaan ja koetaan erilaisia ääniä keinona olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Joten elävöittäkäämme tämä muinainen perinne ja kokoontukaamme kaiuttimien ympärille sekä kuunnellaksemme että soittaaksemme johonkin valittuun aiheeseen perustuvaa musiikkia. Osallistujia pyydetään myös jakamaan ajatuksiaan sekä valitsemiaan kappaleita liittyen viikoittain Hirvitalon facebook-sivulla julkaistavaan aiheeseen. Varmistathan, että tuot mukanasi avoimen mielen ja omia LP-levyjäsi tai ehdotuksia kappaleista Spotifystä tai Youtubesta soitettaviksi.
.
“Musiikki ja vastakulttuuri: Voiko maailmaa muuttaa musiikin avulla?”
.
lauantai 10.7.
Klassinen musiikki neuvostojärjestelmässä & Klassisen musiikin vaikutus rock-musiikkiin (Beatles ja Zappa)
lauantai 17.7.
1960 – 1980-luvun alun rock-musiikki ja vasta(rinta)liike
lauantai 24.7.
Länsiafrikkalaisten kulttuurien voimaantuminen/heikentyminen 1950-luvulta lähtien
lauantai 31.7.
Vasta(rinta)liike musiikissa tänä päivänä (21. vuosisadalla)
.
MILLOIN: joka lauantai (alkaen 10.7.) kello 14:30–16:30
MISSÄ: Hirvitalo (Hirvikatu 10, Tahmela/Pispala)
KUKA: Sabina Constantin (musikologi), Helinä Kalaja (musiikki-intoilija), Santeri Sorsa (“kriittinen teoreetikko”), Fernando Pueblo (muusikko), sinä, sinä ja sinä (erityisesti SINÄ!).
.
***

Sound Circle is here, are you ready?

Recently, mysterious sounds have been reported around the premises of Hirvitalo in the Pirkanmaa region. It has been prophesized that these sounds will manifest themselves to those who wish to seek them on every Saturday, starting July 10, in the form of a sound circle.

And what is a sound circle, you might ask? Since the dawn of time people have gathered around a fire to partake in a ritual of sharing and experiencing different sounds as a mean of interacting with one another, so let us revive this ancient tradition and gather around the speakers to both listen to and play music based on a chosen theme. Participants will be asked to share their thoughts as well as their songs of choice in relation to the theme announced weekly on Hirvitalo’s Facebook page. Make sure to bring an open mind and your own LP records or song suggestions to be played from Spotify or YouTube.
.
‘Music and counterculture: Can you change the world through music?’
.
Saturday 10.7.
Classical music in the soviet regime & The influence of classical music on rock music (Beatles and Zappa)
Saturday 17.7.
60´s – early 80´s rock music and counter movement
Saturday 24.7.
(Un)empowerment of West African cultures since the 50´s
Saturday 31.7.
Counter movement in music today (21st century)
.
WHEN: every Saturday (starting July 10) at 14.30-16.30
WHERE: Hirvitalo (Hirvikatu 10)
WHO: Sabina Constantin (musicologist), Helinä Kalaja (music enthusiast), Santeri Sorsa (“critical theorist”), Fernando Pueblo (musician), you, you and you (especially YOU!).