Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Lina Lurkki – Vaste / Response 16.10. – 7.11.2021Kirjoitettu: 18.10.2021

 

Teokset ovat täynnä painetta ja ahdistusta.
Ne ovat solmuun menneiden ajatusten auki kerimistä.
Ne ovat mutkikkaiden ongelmien päiväkirjamaista prosessointia.
Ne ovat vastineita tilanteisiin, joissa ei ole saanut ääntään kuuluviin
– reaktioita ärsykkeeseen.

Suurin osa näyttelyn teoksista on syntynyt spontaanisti ja suunnittelematta. Ne on tehty
ensisijaisesti oman turhautuneisuuden purkamiseksi. Ne kuvastavat päänsisäistä ahtautta ja
sekavuutta, toistensa päälle vyöryviä ajatuksia, puristavaa painetta. Niistä on luettavissa eri
elämäntilanteita ja niihin liittyviä tunteita, epäilyksiä ja aavistuksia. Punainen toistuu
ahdistuneisuutta ja vihaa kuvaavana lähes kaikissa töissä, toisinaan sitä viilentää kolea
sininen. Vihreän sävyt ilmentävät katkeruutta. Värien käyttö ei kuitenkaan ole ollut harkittua
vaan intuitiivista – holtitontakin. Usein vasta vuosia myöhemmin ymmärtää, mistä töissä on
ollut kyse, ja tunnistaa niistä peilautuvia aikakausia. Jokainen teos esittelee eriaikaisen
’minän’, joskus hillitymmän ja itseään ulkopuolelta katselevan, mutta useimmiten
kaoottisen ja hallitsemattoman.
Lina Lurkki (s. 1989) on tamperelainen amatööritaiteilija. Näyttelyn teokset ovat pääosin
vuosilta 2019–2021, vanhimmat noin vuodelta 2013. Vuosien mittaan ilmaisu on kehittynyt
abstraktimpaan suuntaan, ääriviivat ovat hälvenneet kerroksien ja läpikuultavuuden
lisääntyessä. Monivärinen kaaos on yksinkertaistunut pääosin punaisen, mustan ja sinisen
sävyjen tasapainotteluksi. Yksityiskohtien määrä ei ole vähentynyt, mutta niiden mittakaava
ja suhde toisiinsa on kasvanut.
Piirustukset on tehty pääasiassa tusseilla, toisinaan puuvärejä apuna käyttäen, maalaukset
akryylimaaleilla tai vesiväreillä. Ne ovat syntyneet harjoittelematta ja toistamatta, ilman
teknistä osaamista. Lina Lurkki tahtoo korostaa taidetta henkilökohtaisena välineenä ja
harrastuksena sekä painottaa sen vapautta tekniikasta, tuottavuudesta ja
oikeaoppisuudesta. Ei tarvitse osata mitään luodakseen jotain.

***

The drawings are full of pressure and anxiety.
They are unravelings of knotted thoughts.
They are diary-like processing of intricate problems.
They are responses to situations where one’s voice wasn’t heard.
– reactions to stimulus.

Most of the artwork in this exhibition was made spontaneously and without planning. Their
primary purpose was to defuse frustration. They reflect crowdedness and confusion of the
mind, an avalanche of thoughts and clamped feelings. Different times and events of life can
be read from them. The colour red recurs as a depiction of anxiety and anger in almost every
drawing, at times accompanied by chilling blue. Shades of green express bitterness. Still the
use of colours wasn’t premeditated but intuitive — reckless even. It is often not until years
later that one understands what the work was all about and recognises the eras it reflects.

Each work presents ‘the self’ from different times, occasionally more composed and self-
conscious, but most often chaotic and uncontrolled.

Lina Lurkki (born 1989) is an amateur artist from Tampere. The artwork in the exhibition are
mainly from 2019—2021, the oldest ones from 2013. Over the years her expression has
evolved into a more abstract direction. Outlines have dissolved into layers with increasing
translucency and multicoloured chaos has been simplified mainly to a balancing of red, black
and blue. The amount of detail has not decreased, but their scale and relation to each other
has altered.
Drawings are made mainly with markers and occasionally coloured pencils and the paintings
using acrylic paint or watercolour. They have been made without rehearsing or repeating,
without any understanding of techniques. Lina Lurkki wants to emphasize art as a personal
medium and hobby, and stresses its freedom from methods, productivity and orthodoxy.
One doesn’t have to know anything to create something.