Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Ilmastokriisistä ilmastoturvaan -kurssi 1.10.-3.12.Kirjoitettu: 26.9.2009

Torstai-iltaisin klo 18-20.30
1.10 – 3.12.
Pispalan kirjastolla
Tahmelankatu 14
Paikalle pääset kätevästi bussi 21:llä

Tampereen vapaapisto ja Hirvitalo järjestävät yhteistyössä ilmastonmuutos-aiheisen kurssin. Kurssilla tarkastellaan ilmastonmuutosta muun muassa ekologisesta, poliittisesta ja psykologisesta näkökulmasta. Yleensä alussa on aiheeseen johdatteleva esitelmä, jonka jälkeen voi fiilisten mukaan osallistua tai olla osallistumatta keskusteluun. Toisinaan katsomme myös aiheeseen liittyviä elokuvia. Aiheisiin voi halutessaan perehtyä etukäteen, tätä varten on ohjelmaan merkitty materiaalia. Ja vielä parempi jos tuo keskusteluun näkökulmia myös ennalta ehdotetun materiaalin ulkopuolelta.

Ohjelma:

1.10. Yleiskatsaus
8.10. Luonnollinen ilmastonmuutos ja ilmastohistoria
15.10. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ja skeptikkojen argumentit
22.10. Vaarallinen ilmastonmuutos
29.10. Ilmastonmuutos ja teknologia
5.11. Ilmastonmuutos, kapitalismi ja valtiot
12.11. Ilmastonmuutos ja ympäristöjärjestöt
19.11. Kestävä elämäntapa
26.11. Ilmastonmuutoksen psykologia
3.12. Ilmastonmuutos ja konfliktit

Tiedustelut: ilmastokurssi [at] riseup.ne

Lisätietoa Tampereen vapaaopistosta:
www.tampereenvapaaopisto.net

——————

Hieman yksityiskohtaisempi ohjelma:

1.10 Yleiskatsaus: ilmastokriisistä ilmastoturvaan
Koko kurssin sisältö tiivistettynä yhteen kertaan.

8.10. Luonnollinen ilmastonmuutos ja ilmastohistoria
Millainen on maapallon ilmastojärjestelmä, ja mitkä tekijät saavat muutoksia aikaan? Miten muutokset tapahtuvat ja millä herkkyydellä? Mitä ilmastonmuutokset ovat saaneet aikaan?

15.10. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ja skeptikkojen argumentit
Mitkä toimet aiheuttavat ilmaston kuumenemista ja missä määrin? Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen suhde luonnolliseen. Skeptikkojen argumenttien läpikäyntiä.

22.10. Vaarallinen ilmastonmuutos
Hitaat takaisinkytkennät: jäätiköiden sulaminen, maaperästä ja merten pohjasta vapautuva metaani sekä merien ja maaperän hiilinielujen kääntyminen lähteiksi. Mahdolliset seuraukset mikäli päästöjä ei saada pian nollaan: ihmiskunnan tulevaisuus uhattuna.

29.10. Ilmastonmuutos ja teknologia

Teollisen tuotannon energiaperustan ja prosessien vaikutukset ilmastoon. Voiko vaihtoehtoinen teollisuus ratkaista ilmastonmuutoksen? Tuulivoima, aaltovoima, aurinkokeräimet; uusi sähköverkko, sähköautot ja niin edelleen. Entä geosuunnittelu (geoengineering) ja uudet teknologiat, kuten geenimuuntelu ja nanoteknologia?

5.11. Ilmastonmuutos, kapitalismi ja valtiot
Miten suuryhtiöt ovat toimineet ilmastonmuutoksen suhteen, entäpä valtiot? Tarkastelussa erityisesti YK:n ilmastoprosessi ja IPCC.

12.11. Ilmastonmuutos ja ympäristöjärjestöt

Ovatko ympäristöjärjestöjen tavoitteet riittäviä? Miten suuryritykset ja valtiot vaikuttavat ympäristöjärjestöihin? Miten ympäristöjärjestöjen hierarkkinen organisoitumistapa vaikuttaa niiden toimintaan?

19.11. Kestävä elämäntapa

Millaista on kestävä ruuantuotanto? Entä omavaraiset paikallisyhteisöt? Katsaus permakulttuuri, ekokylä- ja siirtymäliikkeisiin. Miten varallisuuserojen tasaaminen, paikallisyhteisöjen autonomia ja ilmastonmuutos liittyvät yhteen?

26.11. Ilmastonmuutoksen psykologia
Ilmastoturvan kulttuuriset ja psykologiset haasteet ja niiden ylittäminen.

3.12. Ilmastonmuutos ja konfliktit

Millaisia konflikteja ilmastonmuutokseen liittyy? Laittoman suoran toiminnan etiikasta: ovatko suoran toiminnan tekijät terroristeja vai bakteereja monimuotoisemman elämän pelastajia?