Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

HIRVITALON UUDET PEIJAISET vol.2 / THE NEW HOMAGE FEST vol.2 – 26.8. VastavirtaklubillaKirjoitettu: 23.8.2022

FIN:

Pe 26.08. klo 20.00 juhlitaan taas Vastavirtaklubilla Uusia Peijaisia (vol. 2)! Loppukesän karkelo lataa lavalle illan täydeltä erilaista poeettista ja performatiivista ohjelmaa.

Uudet Peijaiset on Pispalan kulttuuriyhdistyksen ylläpitämän Hirvitalon/Pispalan nykytaiteen keskuksen varainkeruutapahtuma. Pidoissa mukana luonnon viserrystä, metsän mystiikkaa, kiertokulun kunnioitusta, musiikkia, erikoistehosteita, ja eteerisiä esityksiä.

Sisäänpääsy 3-10€ oman tilanteen mukaan, myynnissä myös vegaanista purtavaa.

OHJELMA:

Simu: Spoken wordia ja laulua elektronisilla taustoilla, aiheena “elämän syvimmät ja keveimmät”.

Villit hirvet -kollektiivi: Yhteisrunoteos. Lisätietoa alla!

Duo Tomas & Juhani: Hehkeää spoken wordia, runonlausuntaa ja rönsyilevää kitaraa.

Mira Miru: Elektronisia kappaleita etanoille, hyttysille ja muille olennoille.

EdwXcaS: Polymorfinen taideprojekti, pääaineksena kokeellisen elektronisen ja multigenremusiikin yhdistäminen puhuttuun sanaan ja lauluilmaisuun.

Lassi Valtonen: Köyhän miehen Neil Young.

Mister Suomi: Jarmo “Mister” Suomi on keikkaillut aiemmin mm. kokoonpanoilla Mister Suomen eroottiset unet sekä Mister Suomi ja vastuulliset oikeushenkilöt.

VILLIT HIRVET -kollektiivi: Osallistu yhteisrunoteokseen kirjoittamalla runo, postikortti tai kirje villille metsäneläimelle, kasville tai -eliölle! Paperit ja kynät löytyvät paikan päältä. Yleisön kirjoittamat runot/tekstit käydään myöhemmin dokumentoidusti esittämässä eläimille, kasveille tai muille eliöille joille ne on kirjoitettu, tai jos eliötä ei tavoiteta, teksti jätetään paikkaan jossa eliö saattaisi kulkea. Voit tuoda mukanasi myös kotona kirjoitetun tekstin. Tekstejä kerätään kesän 2022 ajan Hirvitalolla ja eri tapahtumissa. Yhteisrunoteoksesta on suunnitteilla myöhemmin pidettävä näyttely tai julkaisu.

Vastavirta-klubi:

Pispalan valtatie 39
33250 Tampere

saavutettavuustiedot: https://www.instagram.com/p/CftQziRNnu_/

Pian juhlitaan<3


ENG:

On Friday August 26th THE NEW HOMAGE FEST will be held again at Vastavirta club. This festive frolic-of-an-evening will be jam-packed to the brim with a versatile poetic and performative programme.

The New Homage Fest is a fundraising event for Hirvitalo/Pispala Contemporary art Center, maintained by the Pispala Cultural Association. The night will consist of sounds of nature, mystique of the forest, respect for the circle of life, music, special effects, and ethereal performances.

Admission 3-10€ depending on your situation, also vegan food for sale.

PROGRAMME:

Simu: Spoken word and singing with electric soundscape, topic: “the deepest and the lightest of life.

Wild moose -collective: Collaborative poem. More info below!

Duo Tomas & Juhani: Philosophical spoken word / poetry with a flourishing guitar.

Mira Miru: Electronic songs dedicated to snails, mosquitoes and other beings.

Lassi Valtonen: Poor man’s Neil Young.

EdwXcaS: Polymorphic art project with the main ingredients of experimental and multigenre music combined with spoken word and singing.

Mister Suomi: Jarmo “Mister” Suomi has performed with such assemblies as Mister Suomen eroottiset unet (The erotic dreams of Mister Finland) and Mister Suomi ja vastuulliset oikeushenkilöt (Mister Finland and liable legal entities).

WILD MOOSE -collective will present their interactive work of poetry, to which the audience is invited to participate in by writing poems, postcards or letters to the wildlife or plants of the forest. Paper and pens will be provided. Afterwards, the poems/texts written by the participants will be presented to the animals, plants or other organisms for which they were written, or if the organism cannot be reached, the text will be left in a place where the organism might find it. The presentations will be documented. You can also prepare a text in advance. Texts will be collected during the summer of 2022 at Hirvitalo and at different events. An exhibition or publication of the collective poem is planned for a later date.

Vastavirta club:

Pispalan valtatie 39
33250 Tampere

accessibility info in Finnish here: https://www.instagram.com/p/CftQziRNnu_/

Hope to see you here<3