Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Viestinnän harjoittelu Hirvitalolla / Communications internship at HirvitaloKirjoitettu: 14.1.2023

Picture of Hirvitalo on a late summer evening.
Photo © Mari Lukkari

Oletko kiinnostunut viestinnästä ja kulttuurialasta, pidätkö kirjoittamisesta ja ehkäpä sinulla on myös silmää visuaaliselle ilmaisulle? Pispalan nykytaiteen keskus eli tuttavallisemmin Hirvitalo etsii työharjoittelijaa!

Työharjoittelijan tehtäviin kuuluisivat Hirvitalon tapahtumista tiedottaminen sosiaalisen median kanavissa sekä mahdollisesti muut harjoittelijan oman kiinnostuksen mukaiset tehtävät. Työharjoittelun aikana sinulla olisi lisäksi mahdollisuus tutustua lähemmin yhdistyksen toimintaan sekä kohentaa kielitaitoasi Hirvitalon suomen ja englannin kielillä kommunikoivassa yhteisössä.

Hirvitalon toimintakulttuuri perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen sekä epäkaupallisuuteen. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan esimerkiksi joka tiistai klo 17 pidettävässä talonkokouksessa.
Lue lisää Hirvitalosta verkkosivuiltamme www.hirvikatu10.net.

Jos sinulla heräsi kysyttävää tai olet kiinnostunut työharjoittelusta voit lähettää sähköpostia hirvitalo.archive@gmail.com. Haku on auki kunnes sopivat tyypit löydetään. 🙂

🌞

Are you interested in communication and culture, do you like writing and maybe you also have an eye for visual expression? The Pispala Center for Contemporary Art, or more familiarly Hirvitalo, is looking for you for an internship!

The intern’s duties would include informing about Hirvitalo’s events on social media channels and possibly other tasks of the trainee’s own interest. During the internship, you would also have the opportunity to learn more about the association’s activities and improve your language skills in Hirvitalo’s communicative environment in Finnish and English.

Hirvitalo’s operating culture is based on openness, equality and non-profit. Everyone is welcome to attend our events, including the weekly house meeting every Tuesday at 5 p.m.
Read more about Hirvitalo on our website www.hirvikatu10.net.

If you have any questions or are interested in an internship with us, you can send an e-mail to hirvitalo.archive@gmail.com. We will accept applications for as long as it takes to find the right people. 🙂