Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Näyttelyhaku Pispalan nykytaiteen keskukselle / Open call for exhibitions in Pispala Contemporary Art CenterKirjoitettu: 18.11.2010

KEVÄÄN 2011 NÄYTTELYHAKU HIRVITALOLLE ALKANUT

Hirvitalon kevään näyttelyhaku on julistettu alkaneeksi.

Syksyn teemana on SENSUURI. Wikipedian mukaan sensuuri on “valtion viranomaisten suorittamaa suullisten, kirjallisten tai kuvallisten esitysten tarkastusta, jonka läpäisy on edellytys julkaisun levitykselle tai julkiselle esittämiselle. Yleis- tai puhekielessä sensuurilla voidaan tarkoittaa myös jonkin tietyn tekstin, kuvan tai vastaavan jättämistä julkaisematta.” Lähestymistapa teemaan on vapaa.

Näyttelyhaku koskee neljää kolmen viikon näyttelyaikaa välillä 1.2.-31.5.2011.
Hakemusten täytyy olla perillä viimeistään perjantaina 7.1. 2011.
Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen Hirvitalo, Hirvikatu 10, 33240 Tampere.
Myös sähköpostitse voit lähettää hakemuksen osoitteeseen: hirvitalo.archive@gmail.com
Näyttelyjurytys pidetään 9.1. alkaen klo 18. Jurytys on kaikille avoin tilaisuus.
Taiteilijoille ilmoitetaan valinnoista saman viikon aikana.

CALL FOR APPLICATIONS

Art house Hirvitalo calls for exhibition applications for the spring season 2011.

The theme of the exhibition period is CENSORSHIP (In Finnish: sensuuri). According to wikipedia censorship is “suppression of speech or other communication which may be considered objectionable, harmful, sensitive, or inconvenient to the general body of people as determined by a government, media outlet, or other controlling body.” The angle of approach to the theme is free.

The possible exhibition times are four 3 weeks periods between 1.2.-31.5.2011.
The applications must arrive on 7th of January 2011 at the latest.
Send your application with CV to the address: Hirvitalo, Hirvikatu 10, 33240 Tampere, FINLAND.
You can also send your application by e-mail to the address: hirvitalo.archive@gmail.com.
The selection is made from the applications on 9th of January 2011 and everyone is free to participate in the jury.
The artists are informed of the decisions during the same week.