Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Pispalan kulttuuriyhdistyksen kannanotto kriittisen teoksen ylimaalaukseenKirjoitettu: 1.10.2011

28.9. Tampereen Tullintorin kauppakeskuksessa järjestetystä taidenäyttelystä peitettiin maalilla useisiin kauppakeskuksessa toimiviin yrityksiin kohdistettu kriittinen seinämaalaus. Teos kertoi yritysten eettisistä ristiriidoista niiden omien brändien, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttien sekä tuotteiden välillä.

Yritykset ovat avaintekijöitä kulutusyhteiskunnassamme maksimaalista voittoa etsiessään. Niiden toiminnan seurauksena monilla alueilla ihmisiä ja luontoa hyväksikäytetään sekä riistetään jatkuvasti ja peruuttamattomasti. Yritysten imagokampanjat ja lobbaus peittävät tämän todellisuuden sekä useimmiten myös pettävät ja ruokkivat itsepetosta tuotteiden käyttäjissä, yhteistyökumppaneissa, kansalaisjärjestöissä, puolueissa, valtiossa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Teokseen kohdistunut reaktio on kauppakeskuksen kannalta ymmärrettävä, mutta se nostaa esiin tämän vakavan ongelman. Yhteiskunnassa, jossa ei yritettäisi kaiken aikaa näyttää täydelliseltä ja jossa ymmärrettäisiin, että virheiden tekeminen on osa elämää, kritiikki ei ehkä aiheuttaisi yhtä voimakasta vastareaktiota vaan se hyväksyttäisiin kaikissa paikoissa ja tilanteissa. Ehkä jopa virheitäkin korjattaisiin nopeammin.

Tästä näkökulmasta teos oli kannatettava ja tarpeellinen juuri kauppakeskuksessa. Tämä on kuitenkin vain pisara meressä verrattuna siihen työhön, joka on edessämme, jotta tekisimme yhteiskunnastamme vähemmän näennäisen, enemmän kritiikkiä hyväksyvän sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän.

Pispalan kulttuuriyhdistys ry