Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Irinja Teikari & Hans-Peter Schütt 21.8. – 9.9. Avajaiset su 19.8. klo 18 alkaen.Kirjoitettu: 17.8.2012

Irinja Teikari
Olemassaolon harjoitus
Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo
21.8. – 9.9. 2012

Avajaiset sunnuntaina 19.8. klo 18 alkaen

Irinja Teikari on Joensuusta kotoisin oleva nuori valokuvaaja. Teikari valmistui joulukuussa 2011 Pohjois-Karjalan ammattiopistosta media-assistentiksi suuntautumisenaan valokuvaus, kuvankäsittely ja graafinen suunnittelu. Valmistumisensa jälkeen hän on valokuvannut ja pitänyt näyttelyitä aktiivisesti.

Näyttelyn “Olemassaolon harjoitus” kuvat ovat osa valokuvakirjaa, jonka Teikari teki opinnäytetyönä valmistuessaan ammattiopistosta. Kuvat kertovat päiväkirjamaisesti tarinaa elämästä. Ne leikittelevät pitkillä valotusajoilla ja elämän vastakohtaisuuksilla.. arjen ja oman, sisäisen maailman näkymillä.

Hans-Peter Schütt
Oodi yksinäisen valaan taajuudelle
Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo
21.8. – 9.9. 2012

Avajaiset sunnuntaina 19.8. klo 18 alkaen

Se mies, joka aina huomaa likaiset kätensä liian myöhään. Se punaisten lappujen mies. Se mies on tosi paljon hiljaa, mutta sitten kun se puhuu, niin se osaa sanoa “Oho, emmä tarkottanu” todella hyvin, sillä se on toistanut sitä niin paljon. Sitten sen miehen valtaa häpeä. Se on taas hiljaa ja yrittää unohtaa itsensä parhaan mukaan. Se mies noukkii toukat ja kastemadot ja koppakuoriaiset pois kulkuväyliltä, valokuvaa pilviä ja unohtaa katsoa peiliin aamulla. Sitten se käy harjoittelemassa kaatumista, että osaisi sitten nousta pystyyn tosi paikan tullen.

Näyttelyn teoksissa on mukailtu tapahtumia, jotka liittyvät elämääni. Näitä kuvia voi katsoa eräänlaisina päiväkirjan sivuina, jotka eivät kuitenkaan paljasta aivan koko totuutta. Joskus päivän ainekset ovat yhdistyneet yhdeksi kuvaksi monesta pienestä ainesosasta ja toisinaan on korostunut vain yksi ainoa tapahtuma. Joskus kuvatut aiheet saattavat liittyä tapahtumiin, joita myös sinä, rakas katsoja, olet tahollasi todistanut.

Irinja Teikari
Existence training
Center of Contemporary Art Pispala
21st of August to 9th of September 2012

Opening event on Sunday 19th of August starting at 6 PM

Irinja Teikari is a young photographer native of Joensuu. Teikari graduated in December 2011 in North Karelia vocational school as a media assistant with orientation in photography, image editing and graphic design. After graduating, Teikari has photographed and done exhibitions actively.

The images of the exhibition “Existence training” are part of a photo book, which Teikari made for her thesis in vocational school. Pictures tell the story of life as a sort of a diary. They play with long exposure times and the contrasts of life .. everyday life and one’s own inner world views.

Hans-Peter Schütt
Ode to the lonely whale frequency
Center of Contemporary Art Pispala
21st of August to 9th of September 2012

Opening event on Sunday 19th of August starting at 6 PM

The man who always finds his hands dirty, too late. That man of red patches. That man is really very quiet, but then when he speaks, he can only say, “Oh, I didn’t mean” really well, as he has repeated it so much. Then the man is full of shame. He is quiet again, and tries to forget himself as well as he can. That man picks up the larvae and earthworms, and beetles from all pathways, photographs clouds and forgets to look in the mirror in the morning. Then he goes to practice falling down so he could get up when it really matters.

The exhibition’s works are adapted from events that are related to my life. These images can be viewed as a kind of diary pages, which, however, doesn’t reveal quite the whole story. Sometimes the materials of the day are combined into a single image from many small ingredients, and sometimes a single event is highlighted. Sometimes the described subjects may be related to events that are also testified by you, dear viewer.