Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Konstantina Achilleosin näyttely Hirvitalon puutarhassa 13.10.-4.11.2012Kirjoitettu: 5.10.2012

Kertomus reitiltä: maasta, alkuperästä, kodista.

Reitti on omaperäinen kysymys alkuperästä. Siellä Konstantina Achilleoksen veistokset ovat löytäneet sopivan pysähdyspaikan matkallensa: Kotilo, perunarinki ja kirjenaru julistavat identiteettinsä ei minkään maan kansalaisina.

Achilleoksen näyttely pysähtyy seuraavaksi syksyisen Hirvitalon, Pispalan nykytaiteen keskuksen pihalle lokakuun 13. päivästä marraskuun 4. päivään asti. Näyttely viihtyy avoimissa tiloissa gallerian sijaan, kutsuen ohikulkijat luokseen. Esillä olevat teokset kertovat etnisestä alkuperästä muuttuvana käsitteenä, kulttuurien vuorovaikutuksista kautta aikojen. Orgaaniset puu- ja tekstiiliveistokset ovat hitaan ja fyysisen työn tuloksia.

Kulttuurin alkuperä ja alkuperäiskulttuuri

Teosten maanläheinen muotokieli kertoo perimmäisestä: jokaisen identiteetti koostuu opituista tottumuksista ja tarinoista jotka hän kuulee elämän matkan aikana. Ihmisen koti on hänen tekemä reitti: hänessä on itsessään kaikki mitä tarvitaan elämän jäsentämiseen. Matkaa tehdessä joutuu määrittelemään alkuperänsä usein, jolloin huomaa eri kulttuurien välisiä samankaltaisuuksia. Se asia jota luuli omaksi erikoispiirteeksi, onkin yhteistä monelle kansalle.

”Taide yrittää tuoda esiin sen, mikä on elämässä tärkeintä, ja sen ydin on sama joka puolella maailmaa.”

Näillä sanoilla taiteilija viittaa teostensa monikulttuuriseen tulkintaan: suomalaisen arjen tärkeä symboli, peruna, on yllättäen monen muunkin maan perus-symboli (esim. Ranska, Kanada, Kypros, Peru jne.) Tämä huomio vahvistuu primitiivisen taiteen tutkimuksessa, jossa kansojen liike näkyy selvästi löydetyissä kalliopiirroksissa: vene-aihe esiintyy samanlaisena karjalan kalliopiirroksista Lähi-itään saakka. Achilleos lainaa omassa tekemisen teoriassa esihistoriallisen taiteen peruspiirteitä.

Konstantina Achilleos (s.1989, Kypros) asuu Turussa. Hän valmistuu kuvataiteilijaksi pääaineenaan kuvanveisto Turun AMK:n Taideakatemiasta syksyllä 2012. Kaksoiskansalaisuus ja usean maan välissä työskentely ovat tuoneet ajankohtaiseksi työaiheeksi etnisen identiteetin muuttuvana käsitteenä.

Taiteilija on tavattavissa näyttelyn avajaisten yhteydessä 13.10.2012 kello 18.00 alkaen. Tavoitettavissa myös näyttelyn pystytyksessä 12.10.2012.

 

——-In English———

A trail. The story from a voyage; land, origin, home.

Reitti (Finnish for route) is a question about origin; where Achilleos’ sculptures have found themselves an apposite rest stop: a shell, a potato ring and hanging letters proclaim their identities as citizens of no nation.

The next stop of this voyage is the garden of the Hirvitalo, Center of Contemporary Art Pispala 13.10-4.11.2012. These sculptures feel at home in open spaces instead of galleries, inviting passers-by to hang around with them. These organic wood and textile sculptures, a result of slow physical work; they describe origin as a transforming concept as an extension to the interplay of cultures through time.

Origin of culture and indigenous cultures

The earthy idiom of these works tells of basic values: one’s identity is made of learned habits and tales heard during the journey of life. Man’s home is his trail. During a trip one often finds himself trying to define his origin, only to realise the similarities between cultures; when what was considered to be the peculiarity of one’s own culture is proven to be a commonality for many peoples.

”Art tries to reveal what is important in life, and its core is the same everywhere on earth.”

With these words the artist refers to the multicultural signs behind her works: the potato, an important part of Finnish everyday, is surprisingly the basic symbol of many nations e.g. France, Canada, Cyprus, Peru etc. This observation is verified in primitive art research, the movement of human can be seen on findings of different tribes. The same subjects, like the Boat, appear very similar from Karelia’s cave drawing all the way to the Middle-East. In the theory of her work Achilleos borrows fundamental characteristics from prehistoric art.

Konstantina Achilleos (born 1989, Cyprus) lives in Turku. She will graduate from the Arts Academy of the Turku University of Applied Sciences in Autumn 2012, with the Fine Arts specialisation, sculpture. The topic of ethnic identity as a fluid concept, emerged from her dual nationality and working between several countries.

The artist is available for meetings during the exhibition opening on the 13.10.2012  starting at 6 pm and the making of the exhibition on the 12.10.2012