Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Näyttelyhaku 2022 / Open call for exhibitions 2022


Haku vuodelle 2022 on päättynyt. Ilmoitamme piakkoin, milloin haku vuodelle 2023 alkaa!

The call for exhibitions for 2022 is now closed. Stay tuned for the open call for 2023!

(In English below)
Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalon avoin näyttelyhaku vuodelle 2022 on auennut!

Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo aktivoituu tulevanakin vuonna oman radikaalin historiansa ohjastamana taiteen kentän eri alueilta ja tasoilta nousevalle rohkealle taiteelle. Hirvitalo on tunnettu erityisesti yhteiskunnallisesti tiedostavista ja marginaalisemmista taidenäyttelyistä.

Vuoden 2022 näyttelyiden ja tapahtumien valinnassa painotamme vaihtelevasti ja maantieteellisestikin erilaisista kulttuuritaustoista tulevien taiteilijoiden näkyvyyttä ja heidän välistä yhteistyötä sekä kulttuurista moninaisuutta.

Suomi eli 2000-luvulle asti toisen maailmansodan jälkeen vahvan yhtenäiskulttuurin aikaa. Yhtenäiskulttuuri oli sidoksissa erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin normeihin, joista poikkeamista ilman varsinaista provokaatiotakin pidettiin herkästi epäsopivana. Viime vuosikymmeninä yhtenäiskulttuuri ja siihen liittyvät harhakuvitelmat ovat alkaneet korvautua erilaisten kulttuurien monipuolisemmalla kirjolla, ja tähän lukeutuvat erilaiset ala- ja vastakulttuurit, kuin myöskin Suomeen muualta muuttaneiden omat kansalliset kulttuurit ja osakulttuurit. Kulttuureja tarkastellessamme havaitsemme eroja, mutta samalla myös yhtäläisyyksiä ja rinnakkaisuuksia. Toisen kulttuurin tunnustaminen ei vaadi sinua muuttamaan omaasi. Tieto on edellytys ymmärtämiselle. Miten suhtautumiset eri maista ja alueilta kotoisin oleviin yleis- ja osakulttuureihin ja Suomessa jo ennestään olemassa oleviin ala- tai heimokulttuureihin vastaavat toisiaan? Mitä yhtäläisyyksiä ja uusia rinnakkaisuuksia näiden välille voi syntyä tai on jo syntynyt?

Hirvitalolla on kolme näyttelyhuonetta: alakerrassa yksi 16m² huone ja yläkerrassa kaksi 12m² huonetta. Näyttelyaikaa voi hakea perinteiselle kolmen viikon taidenäyttelylle tai lyhyemmille taidepainotteisille prosesseille, kuten työpajoille, performansseille, videonäytöksille ym. Näyttelynpitäjälle (yksilö tai ryhmä) maksetaan yläkerran huoneista 70€/huone ja alakerran huoneesta 90€.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus Hirvitalon sähköpostiin hirvitalo.archive (a) gmail.com 31.12.2021 klo 24 mennessä otsikolla “Näyttelyhaku 2022”. Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

-Näyttelysuunnitelma (sisältäen haetko yhtä huonetta, yläkerran kahta huonetta vai koko tilaa)

-Kuvia teoksista 5–10 kpl (videoista linkki)

-CV(-t)

Näyttelyt valitsee PNTK-Hirvitalon vaihtuva näyttelytyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on varmistaa erilaisten teosten esille pääsy sekä laadukas ja mielenkiintoinen näyttelykalenteri koko vuodelle.

Näyttelyiden ripustus tapahtuu tiistaista perjantaihin ja avajaisia vietetään lauantaina. Näyttelyn purkaminen alkaa viimeisenä päivänä eli sunnuntaina gallerian mentyä kiinni ja jatkuu maanantain ajan. Avajaispäivänä talolla järjestetään jokalauantaiseen tapaan perinteinen Hirvitalon kansankeittiö, jossa on tarjolla vegaanista ruokaa 4–6€ hintaan. Lisäksi esityksiä, kuten konsertteja tai muuta esittävää taidetta järjestetään usein, ja myös näyttelynpitäjät saavat mieluusti tarjota ohjelmaa avajaisiin.

Hirvitalolla noudatetaan turvallisen tilan sääntöjä.

***

Pispala Centre of Contemporary Art – Hirvitalo’s Open Call for exhibitions 2022 has started!

Guided by it’s own radical history, PCCA-Hirvitalo is again activated in the coming year for courageous art rising from various fields and levels. Hirvitalo is known particularly for it’s art exhibitions that are societally engaging and more in the margins.

In choosing exhibitions and events for the year 2022 we are going to emphasize the visibility of artists coming from varied and also geographically different cultural backgrounds, the co-operation between them and cultural diversity.

Until 2000’s Finland was living a time of a strong, unified monoculture for decades resulting from all the outcomes of the post-WW2 period. That monoculture was tied to different social and cultural norms, and deviating from them without even actual provocation was easily seen as inappropriate. In the past decades the monoculture and illusions linked to it have begun to get replaced by a more polymorphous spectrum of cultures, this including all different sub- and countercultures as well as national cultures and partial cultures of people moved to Finland from elsewhere. When observing cultures we notice differences but at the same time similarities and parallelisms. Acknowledging another culture does not force you to change your own. Knowledge is a requirement for understanding. How do positions towards general cultures and partial cultures originating from different countries and regions appear to be similar to those towards already existing tribal or subcultures in Finland? What kind of similarities and parallelisms can be born between them, or have come into being already?

Hirvitalo has three exhibition rooms: one 16m² room downstairs and two 12m² rooms upstairs. Artists may apply for a traditional three week exhibition period or for shorter art-oriented processes such as for instance workshops, performances or video projections. Pispala Centre of Contemporary Art – Hirvitalo is going to pay the exhibiting artist or the group 70€ for each room upstairs and 90€ for the room downstairs.

Send a free-form application to Hirvitalo’s email hirvitalo.archive (at) gmail.com by midnight December 31st 2021 with a title “Näyttelyhaku 2022”. The application must include the following information:

-plan of exhibition (including whether you apply for one room, two upstairs rooms or the whole space)

-5–10 images from the works (or a link to the video)

-CV(s)

The exhibitions are going to be chosen by PCCA-Hirvitalo’s exhibition workgroup. The aim of the workgroup is to ensure exposure for diversity of artworks as well as an intriguing exhibition calendar of quality for the entire year.

The hanging time for exhibitions is from Tuesday to Friday. Openings are on Saturdays. Dismantling the exhibition starts on it’s last Sunday after the gallery is closed and continues until Monday evening. On the opening day, the every Saturday’s people’s kitchen takes place, that serves vegan food for 4–6€. In addition, performing arts, concerts or other performances happen from time to time on those evenings, and the exhibiting artists are also welcome to suggest and provide content to the opening day’s program!

Guidelines of Safe Space are being followed at Hirvitalo.