Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelma


Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalon hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelmassa etsimme välineitä ja tapoja urbaanissa ympäristössä toteutuvaan omavaraisuuteen, kestävien arjen käytäntöjen, tietojen, taitojen sekä välineiden jakamiseen. Kulttuuritapahtumien tuottamisessa painotetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän, kansainvälisen, ja kansallisia vähemmistöjä huomioivan kulttuurivaihdon roolia. Ohjelmamme huomioi aktiivisesti teoksia ja projekteja, joissa ympäristövastuulliset näkökohdat on otettu huomioon tai ne ovat itse tutkimuksen keskiössä.

2019 alkaneen ilmastokattokampanjamme avulla kulttuurikeskus siirtyy lähivuosina nykyaikaisiin energiaratkaisuihin. Kampanja pyrkii omalla esimerkillään edistämään keskustelua kulttuuritilojen kestävästä käytöstä, minkä toivotaan vaikuttavan myös julkiseen päätöksentekoon.
Yhteistyötaiteilijoita kannustetaan lentämisen sijasta käyttämään vähäpäästöisempiä maantie- / meri- ja rautatiereittejä, yhteiskuljetuksia ja välttämään mahdollisuuksiensa mukaan polttomoottoritekniikkaa.

Myös videokonferenssien, ja etätaiteen eri muodot sekä arkimatkojen hiilineutraalius ovat osa projektia. Etätyön ja taiteen muodot tulivat ajankohtaisiksi korona- epidemian ilmi tullessa. Projektin tarkoituksena on löytää ratkaisuja tutkimusta ja luovia aloja sekä teknologiaa yhdistämällä. Kulttuurivaihto-ohjelmaa tukee Koneen säätiö yhtenä Ympäristövastuulliset kohtaamiset-2020 projekteista.