Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Lina Lurkki: Vaste/Response 16.10.-7.11.2021


Teokset ovat täynnä painetta ja ahdistusta.
Ne ovat solmuun menneiden ajatusten auki kerimistä.
Ne ovat mutkikkaiden ongelmien päiväkirjamaista prosessointia.
Ne ovat vastineita tilanteisiin, joissa ei ole saanut ääntään kuuluviin
– reaktioita ärsykkeeseen.

Suurin osa näyttelyn teoksista on syntynyt spontaanisti ja suunnittelematta. Ne on tehty ensisijaisesti oman turhautuneisuuden purkamiseksi. Ne kuvastavat päänsisäistä ahtautta ja sekavuutta, toistensa päälle vyöryviä ajatuksia, puristavaa painetta. Niistä on luettavissa eri elämäntilanteita ja niihin liittyviä tunteita, epäilyksiä ja aavistuksia. Punainen toistuu ahdistuneisuutta ja vihaa kuvaavana lähes kaikissa töissä, toisinaan sitä viilentää kolea sininen. Vihreän sävyt ilmentävät katkeruutta. Värien käyttö ei kuitenkaan ole ollut harkittua vaan intuitiivista – holtitontakin. Usein vasta vuosia myöhemmin ymmärtää, mistä töissä on ollut kyse, ja tunnistaa niistä peilautuvia aikakausia. Jokainen teos esittelee eriaikaisen ’minän’, joskus hillitymmän ja itseään ulkopuolelta katselevan, mutta useimmiten kaoottisen ja hallitsemattoman.

Lina Lurkki (s. 1989) on tamperelainen amatööritaiteilija. Näyttelyn teokset ovat pääosin vuosilta 2019–2021, vanhimmat noin vuodelta 2013. Vuosien mittaan ilmaisu on kehittynyt abstraktimpaan suuntaan, ääriviivat ovat hälvenneet kerroksien ja läpikuultavuuden lisääntyessä. Monivärinen kaaos on yksinkertaistunut pääosin punaisen, mustan ja sinisen sävyjen tasapainotteluksi. Yksityiskohtien määrä ei ole vähentynyt, mutta niiden mittakaava ja suhde toisiinsa on kasvanut. Piirustukset on tehty pääasiassa tusseilla, toisinaan puuvärejä apuna käyttäen, maalaukset akryylimaaleilla tai vesiväreillä. Ne ovat syntyneet harjoittelematta ja toistamatta, ilman teknistä osaamista. Lina Lurkki tahtoo korostaa taidetta henkilökohtaisena välineenä ja harrastuksena sekä painottaa sen vapautta tekniikasta, tuottavuudesta ja oikeaoppisuudesta. Ei tarvitse osata mitään luodakseen jotain.

lurchid@outlook.com
www.instagram.com/lurchid.dreaming

The drawings are full of pressure and anxiety.
They are unravelings of knotted thoughts.
They are diary-like processing of intricate problems.
They are responses to situations where one’s voice wasn’t heard.
– reactions to stimulus.

Most of the artwork in this exhibition was made spontaneously and without planning. Their primary purpose was to defuse frustration. They reflect crowdedness and confusion of the mind, an avalanche of thoughts and clamped feelings. Different times and events of life can be read from them. The colour red recurs as a depiction of anxiety and anger in almost every drawing, at times accompanied by chilling blue. Shades of green express bitterness. Still the use of colours wasn’t premeditated but intuitive — reckless even. It is often not until years later that one understands what the work was all about and recognises the eras it reflects. Each work presents ‘the self’ from different times, occasionally more composed and selfconscious, but most often chaotic and uncontrolled.

Lina Lurkki (born 1989) is an amateur artist from Tampere. The artwork in the exhibition are mainly from 2019—2021, the oldest ones from 2013. Over the years her expression has evolved into a more abstract direction. Outlines have dissolved into layers with increasing translucency and multicoloured chaos has been simplified mainly to a balancing of red, black and blue. The amount of detail has not decreased, but their scale and relation to each other has altered. Drawings are made mainly with markers and occasionally coloured pencils and the paintings using acrylic paint or watercolour. They have been made without rehearsing or repeating, without any understanding of techniques. Lina Lurkki wants to emphasize art as a personal medium and hobby, and stresses its freedom from methods, productivity and orthodoxy. One doesn’t have to know anything to create something.

lurchid@outlook.com
www.instagram.com/lurchid.dreaming