Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Etydejä PispalA-mollissa / Etudes in PispalA Minor


Tervetuloa akvarellinäyttelyyni!

(See english below)
Näyttely on avoinna 12.-31. 2021 ti-su 14-19 osoitteessa Hirvikatu 10, Tampere
Koronavirusepidemian aiheuttaman eristyneisyyden aikaan kävelin paljon Pyynikin ja Pispalan maisemissa. Aloin maalata kotiharjuani ja -kaupunkiani.
Länsimaisen kuvataiteen historiassa perspektiivit on laadittu usein siten, että lähellä olevat asiat ovat isompia. Nykytaiteessa taas perspektiivit ovat usein kokonaan kadonneet, ja työt litistyvät kuvapinnalle.
Halusin maisematöissäni käyttää ”tärkeyden perspektiiviä” (ei kuitenkaan puhdas arvoperspektiivi). Kohteet kyllä asettuvat kolmiulotteiseen tilaan, mutta niiden ylisuhtainen koko esittää niiden totuttua oikeamman painoarvon suhteessa ympäröivään kaupunkimaisemaan, sen taloihin, autoihin ja ihmisiin.
Ehkä toiveajatteluakin sisältävät työt rinnastuvat samaan aikaan maalaamiini omakuviin, joissa dokumentoin kaunistelematta sen aikaista maalarin mielenmaisemaa.
YT,
PetriAslak
petri.puolakka@gmail.com
—-
Welcome to my watercolor exhibition “Etudes on PispalA Minor” !
12th Dec – 31 Dec Tue-Sun 2 p.m. – 7 p.m.
During the Covid lockdown there was not much else to do but to walk around the beautiful Pyynikki and Pispala ridge areas. As a consequence, I soon started to paint my hometown and neighbourhood.
In the western art history the perspectives are often done by presenting nearby things as bigger than those farther away. On the other hand, in contemporary art, perspectives themselves have often disappeared and the paintings have been flattened to the picture surface or even portrude from it.
In my landscape paintings I wanted to use a “perspective of importance.” The subjects are presented in a three dimensional space, but are scaled out of proportion to show their true importance in relation to surrounding cityscape.
These works, that contain no small amount of wishful thinking, are presented side by side with self portraits painted at the same time. Which in turn document the painters mental landscape during the same time period.
BR,
PetriAslak
petri.puolakka@gmail.com