Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Turvallisemman tilan periaatteet – Principles of a safer space‌Turvallisemman tilan säännöt


– Ei syrjintää (rasismia, seksismiä, homofobiaa, transfobiaa, cisseksismiä, ableismia)

– Älä oleta seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, varallisuutta, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Älä kyseenalaista muiden tapoja toimia, kun ne poikkeavat normista

– Ei väkivaltaa

– Ei kehokommentointia

– Anna tilaa, älä koske ilman lupaa

– Älä kuvaa ilman lupaa

– Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä

– On hyväksyttyä ja suotavaa puuttua ongelmalliseen kielenkäyttöön / toimintaan. Jos sinulle huomautetaan jostakin, älä vähättele tahatontakaan käytöstäsi, vaan pyri huomioimaan asia jatkossa

– Kyseenalaista toimintamallisi ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen sekä siihen, miten otat tilan haltuun

– Jokainen saa tuoda esiin / kertoa itsestään juuri sen verran kuin haluaa. Kynnys kertoa tulee olla matala, mutta ei velvoittava

– Vältä spekulointia, juoruilua ja haitallista klikkiytymistä

– Jos koet uhkaa, syrjintää, tai kohtaat muita ongelmallisia tilanteita, ota yhteys henkilökuntaan

– Jos rikot sääntöjä, niin älä huoli: me kaikki rikomme niitä. Niistä voimme kuitenkin oppia.


Safer space rules

– No discrimination (racism, sexism, homophobia, transphobia, cissexism, ableism)‌

– Do not assume sexuality, gender, relationship type, nationality, culture, language, religion, wealth, values, health status or functional ability. Don’t question other people’s ways of doing things when they deviate from the norm.‌

– No violence‌

– Don’t comment on other people’s bodies‌

– Give space, don’t touch other people without permission‌

– Don’t photograph without permission

– Don’t use derogatory or othering language

– It is accepted and desired to intervene in problematic language use / activity. If something is pointed out to you, don’t belittle even your unintentional behaviour, but try to take it into account in the future.

– Question your model of behaviour and pay attention to the language you use and how you take over the space you are in.

– Everyone can bring out things about themselves or tell about themselves just as much as they want to. The threshold to tell about yourself should be low, but not mandatory.

– Avoid speculation, gossip and harmful cliquing

– If you experience threats, discrimination or encounter other problematic situations, contact the staffIf you break the rules, don’t worry: we all do. However, we can all learn from them.