Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Pispalan kulttuuriyhdistys – Pispala Cultural Association


Pispalan kulttuuriyhdistys ry on helmikuussa 2006 perustettu yhdistys, joka ylläpitää Hirvitaloa/Pispalan nykytaiteen keskusta. Tämän lisäksi yhdistys järjestää näyttelyitä, tapahtumia, tilaisuuksia sekä työpajoja. Yhdistyksen yksi keskeinen päämäärä on paikallisen ja maailmanlaajuisen kulttuuriaktivismin lietsominen sekä siihen liittyvän verkoston rakentaminen.

Yhdistyksen säännöt

Liity jäseneksi tai tue toimintaamme!

Pispalan kulttuuriyhdistyksen jäsenenä voit kantaa kortesi kekoon paikallisen kulttuurielämän väkevöittämiseksi ja vaikuttaa yhdistyksen asioihin.

Yhdistyksen jäsenet voivat äänestää yhdistyksen kokouksissa ja osallistua yhdistyksen yhteisnäyttelyihin.

Vuosimaksu 20€ / 10€ vähävaraisille / 30€ kannatusjäsenyys

Maksa tilille:

Kurikan Osuuspankki
FI94 4726 5020 0414 18

Merkitse saajaksi Pispalan kulttuuriyhdistys ry

ja viestiksi nimesi, jäsenmaksu & s-posti osoite, johon haluat jäsenpostia.

Pispalan kulttuuriyhdistyksen hallitus 2022:

Puheenjohtaja Stina Riikonen

Varapuheenjohtaja Mari Lukkari

Toinen varapuheenjohtaja Aleksei Antropov

Sihteeri Lili Salinmäki

Rahastonhoitaja Markku Konttinen

Muut varsinaiset jäsenet:

Anne Savitie

Iris Kinni

Pietari Hyvärinen

***

Pispala Cultural Association is an association founded in February 2006 that maintains Hirvitalo Pispala Center for Contemporary Art. In addition, the association organizes exhibitions, events, events and workshops. One of the main goals of the association is to incite local and global cultural activism and to build a related network.

Association rules

Become a member or support our activities!

As a member of the Pispala Cultural Association, you can give your contribution to strengthen the local cultural life and influence the affairs of the association.

The members of the association can vote at the association’s meetings and participate in the joint exhibitions of the association.

The annual fee is 20 € / 10 € deprived / 30 € Support membership

Pay to account:

Kurikan Osuuspankki

FI94 4726 5020 0414 18

The receiver of the payment is Pispalan kulttuuriyhdistys ry / Pispala Cultural Society Association
Also write to the message box your name, which membership fee you choose and your e-mail address which you want to receive mail for members.

Board of the Pispala Cultural Association 2021:

Chairman Stina Riikonen

Vice Chairman Mari Lukkari

Vice Chairman Aleksei Antropov

Secretary Lili Salinmäki

Treasurer Markku Konttinen

Other members:

Anne Savitie

Iris Kinni

Pietari Hyvärinen