Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Mitä tälle tontille -kaavoitustyöpaja su 29.4.2007


Mitä tälle tontille -kaavoitustyöpaja su 29.4.2007

Sunnuntaina 29.4.2007 järjestettiin Hirvitalon syntymäpäiväjuhlien yhteydessä kaavoitustyöpaja, jossa ideoitiin Hirvitalon ja sen viereisen tyhjän tontin tulevaa käyttöä. Työpajan vetäjänä toimi arkkitehti Jenni Partanen. Työpajaan osallistui aktiivisesti 12 henkeä, joista pieni osa naapurustosta. Myös Pispalan asukasyhdistys ry oli työpajassa edustettuna.

Työpajan aikana käytiin läpi erilaisia rakentamisvaihtoehtoja, joista suosituin ehdotus toteutettiin luonnosmaisesti maastoon merkityin puukepein ja kyltein. Lisäksi työpajan aikana syntyneet ideat ja Jenni Partasen piirtämät kaavavaihtoehdot jätettiin kaikkien nähtäväksi tontille.
Työpajan ideoita ja kommentteja käytettiin aineistona kaavaehdotuksen laatimisessa kiinteistötoimelle.

Kaavoitustyöpajan ideointi- ja järjestelyapuna toimi saksalais-latvialainen sosiaalinen suunnittelija Jonas Buechel. Työpajan järjesti Pispalan kulttuuriyhdistys ry.

Lähes kaikki työpajaan osallistuneet esittivät jonkinlaista julkista tilaa alueelle. Päävaihtoehdoiksi nousivat puisto ja tori.

Tori-vaihtoehdossa nähtiin kaksi hyvää puolta: torin asettuessa Hirvikadun ja Tahmelan viertotien risteykseen autoliikenne voisi toivottavalla tavalla hidastua, lisäksi avoin torialue mahdollistaisi hyvän näkyvyyden, ja alueen puutalojen julkisivut tulisivat esille.

Työpajaa varten piirretyistä kaavavaihtoehdoista eniten kannatusta sai
Jenni Partasen piirtämä vaihtoehto 2, jossa tontin itäiselle osalle tulisi pieni aukio ja pohjoisosaan rakennettaisiin yksi uudisrakennus. Uudisrakennuksen toivottiin senkin olevan julkisessa käytössä, esim. kahvilana.

Muista mahdollisista asuinkäyttöön tarkotetuista uudisrakennuksista tuli runsaasti ehdotuksia tontin läntiselle osalle. Sinne sijoitetuilla rakennuksilla voitaisiin selkeyttää tontin tällä hetkellä epämääräistä luonnetta.

Hirvitalo 10 nykyisen puutalon oletettiin säilyvän työpajassa nykyisessä käytössään kulttuurikeskuksena. Lisäksi yksi osallistujista piti tärkeänä kierrätyskeskuksen säilymistä tontilla toimintona, mutta sen tuleva paikka voisi olla kenties jossain muuallakin kuin tällä hetkellä.

Jenni Partasen laatima suunnitelma työpajan pohjalta:
Suunnitelma Puistoaukioksi, pdf-tiedosto, HUOM! koko 5,8 Mb

Lisätietoja ja palautetta:
Mikko Lipiäinen
mikko.lipiainen[at]gmail.com
p.044 214 9233

Kuvia tapahtumasta:

tyopaja9.jpg

tyopaja10.jpg

tyopaja8.jpg

tyopaja6.jpg tyopaja7.jpg

tyopaja3.jpg

tyopaja5.jpgtyopaja2.jpgtyopaja1.jpg