Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Hirvitalo-kirja – Hirvitalo book


Hirvitalo – Pispalan nykytaiteen keskus, Kirja kaikesta maan ja taivaan välillä nyt myös ilmaiseksi pdf-tiedostona!

 

kirjan nimi: Hirvitalo – Pispalan nykytaiteen keskus
kirjan alaotsikko: Kirja kaikesta maan ja taivaan välillä
tekijä: Mikko Nurmi (toim.)
ISBN-13: 978-1497420328; ISBN-10: 1497420326
sivumäärä: 320 sivua
kirjan koko: 21,59 x 21,59 cm
kieli: suomi

Lataa pdf-tiedostona ilmaiseksi yksityiskäyttöön tästä! (koko 17,3 MB)

HUOM!  Tällä hetkellä toinenkin painos on loppu! 

Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalo on vuonna 2006 perustettu kulttuuritila Tampereella. Kahdentoista vuoden ajan talo on toiminut taiteen, kansalaisaktivismin ja yhteisöllisyyden koelaboratoriona ja vakiinnuttanut paikkansa osana uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Kirja esittelee monipuolisesti palkitun kulttuurikeskuksen historiaa eri näkökulmista. Eri kirjoittajien tekstit avaavat taidefilosofioita ja yhteiskunnallista ajattelua talon toiminnan taustalla valottaen ainutlaatuisella tavalla ruohonjuuritasolta nousevaa kulttuuritoimintaa. Kirja on samalla myös katsaus 1920-luvulla rakennetun talon ja pihapiirin menneisyyteen, sekä yleisemmin historialliseen Pispalaan ja Tahmelaan, kulttuurihistorian ja rakennushistorian näkökulmista.

320 sivua, yli 200 valokuvaa

Kirjan hinta tilattaessa suoraan Pispalan kulttuuriyhdistys ry:ltä on 40 euroa.

(Hirvitaloa ylläpitävän Pispalan kulttuuriyhdistys ry:n jäsenille 30 euroa) + kotimaan postikulut (ALV 0%).

Tilauksen toimitusosoite: 
hirvitalo.archive@gmail.com

tai

Pispalan kulttuuriyhdistys ry
Hirvikatu 10
33240 Tampere

***

Hirvitalo – Pispala Center for Contemporary Art, A book about everything between earth and sky now also as a free pdf file!

book title: Hirvitalo – Pispala Center for Contemporary Art
subtitle of the book: A book about everything between earth and sky
author: Mikko Nurmi (ed.)
ISBN-13: 978-1497420328; ISBN-10: 1497420326
number of pages: 320 pages
book size: 21.59 x 21.59 cm
language: Finnish

Download as pdf file for free for private use here! (size 17.3 MB)

NOTE! At the moment, the second edition is sold out!

Hirvitalo, the center of contemporary art in Pispala, is a cultural farm founded in 2006 in Tampere. For twelve years, the house has served as a testing ground for art, civic activism and community, and has established itself as part of a new kind of urban culture.

The book presents the history of the award-winning cultural center from various perspectives. The texts of different authors open up philosophies of art and social thinking behind the activities of the house, illuminating cultural activities rising from the grassroots in a unique way. At the same time, the book is an overview of the past of the house and courtyard built in the 1920s, and more generally the historical aspects of Pispala and Tahmela, cultural history and building history.

320 pages, more than 200 photos

The price of the book when ordering directly from the Pispala Cultural Association is 40 euros.

(30 euros for members of the Pispala Cultural Association, which maintains the deer house) + domestic postage (VAT 0%).

Delivery address of the order:

hirvitalo.archive@gmail.com

or

Pispala Cultural Association

Hirvikatu 10

33240 Tampere