Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Esittely ja Yhteystiedot – Introduction and Contact


Katso myös – See also:

>>tilat – spaces
>>talonkokous – house meeting

(In English below)

Pispalan nykytaiteen keskus, eli kotoisammin Hirvitalo, on vuonna 2006 perustettu kulttuuritila. Hirvitalo pyrkii edesauttamaan monipuolisen ja elävän kulttuuririntaman muodostumista ja hyvinvointia Tampereella ja erityisesti Pispalassa. Hirvitalo on Pispalan kulttuuriyhdistyksen ylläpitämä.

Hirvitalo on kaikille avoin tapahtuma- ja näyttelytila. Talossa on galleria-, kurssi- ja oleskelutiloja kolmessa kerroksessa sekä suuri pihamaa, joka mahdollistaa ulkoilmatapahtumat ja pienimuotoisen puutarhatoiminnan. Talossa on galleriahuoneiden lisäksi yhteinen keittiö ja olotila, sekä viileä kellarikerros työpajoihin. Talolta löytyy myös serigrafiavälineitä ja ulkotyötilat esim. polkupyörän korjaukseen.

Yksi tärkeimmistä periaatteista Hirvitalolla on pysyä ilmaisena sekä näyttelyä pitäville taiteilijoille, tapahtuman järjestäjille että yleisölle. Toiminnan ytimen muodostaa julkinen galleriatoiminta sekä avoimet ja ilmaiset työpajat, keskustelu- ja lukupiirit. Talon toimintatavat tähtäävät yhdessä tekemiseen ja yhteiset tilat huomioonottavaan toimintaan.  Talon ylläpito hoidetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin.

Hirvitalon ympärille on syntynyt monikulttuurinen ja monikansallinen verkosto eri taiteen alojen toimijoita. Myös taiteilijoita eri puolilta maailmaa vierailee esittelemässä taidettaan ja järjestämässä työpajoja Hirvitalolla.

Hirvitalo ei ole vain galleria, vaan elävä, alati muuttuva, ihmisten yhdessä muovaama yhteisötaideteos, laiskottelun, kekseliäisyyden ja yllättävän toimeliaisuuden tila.

Jos kiinnostuit, tule pistäytymään, ota yhteyttä tai vieraile facebooksivuilla ja Hirvifoorumilla!

Hirvitalo on auki näyttelyiden aikana ti-su klo 14-19,
näyttelyiden ripustuksien aikana kiinni

Pispalan Nykytaiteen Keskus Hirvitalo
Hirvikatu 10
33240 Tampere

Perille pääset helposti linja-auto 10:llä (ajoaika keskustasta 10min, pysäkki Tahmelan kaupan kohdalla)
Reittiopas: Linja 10

Ota yhteyttä sähköpostitse:
hirvitalo.archive[at]gmail.com

***

Pispala Contemporary Art Center, aka Hirvitalo, is a cultural space established in 2006. Hirvitalo strives to promote the formation and well-being of a diverse and vibrant cultural front in Tampere and especially in Pispala. The Hirvitalo is maintained by the Pispala Cultural Association.

The Hirvitalo is an open space for events and exhibitions to everyone. The house has galleries, courses and lounges on three floors, as well as a large courtyard that allows for outdoor events and small-scale gardening. In addition to the gallery rooms, the house has a shared kitchen and living area, as well as a cool basement for workshops. The house also has serigraphy equipment and outdoor work spaces for repairing bicycles, for example.

One of the most important principles at Hirvitalo is to stay free for the artists holding the exhibition, the organizers of the event and the public. At the heart of the activity is public gallery activities as well as open and free workshops, discussion and reading circles. The operating methods of the house aim at doing things together and taking into account the common spaces. The maintenance of the house is mainly done by volunteers.

A multicultural and multinational network of actors in various fields of art has emerged around Hirvitalo. Artists from all over the world also visit to present their art and organize workshops at Hirvitalo.

Hirvitalo is not just a gallery, but a living, ever-changing community of works of art shaped by people together, a state of laziness, ingenuity and surprising activity.
If you are interested, come and visit, contact us or visit the Facebook page and the Hirvitalo Forum!

Hirvitalo is open during exhibitions Tue-Sun 2 pm-7 pm, closed during exhibition construction

Pispala Contemporary Art Center Hirvitalo
Hirvikatu 10
33240 Tampere

You can easily get there by bus 10 (driving time from the center 10min, stop at Tahmela store) Line 10

Contact us by email:
hirvitalo.archive [at] gmail.com